Velkommen til Rødding

Vi ønsker dig hjertelig velkommen til Rødding og håber vi kan guide dig til at finde de oplysninger, som du har brug for, uanset om du er tilflytter, på besøg i byen eller måske på højskolekursus.

Rødding er en by, som giver muligheder for både at engagere sig, være aktiv og nyde det flittige forenings- og kulturliv, men også for at nyde naturen, der rammer byen ind fra alle fire verdenshjørner. 

Rødding er kendetegnet ved at være en handelsby på landet. Her snor bækken sig gennem byen fra øst, glider ind under bymidten og risler videre ud mod vest gennem højskoleengen.

Vi er stolte af at være en del af en Grundtvigsk historie, som betyder at byen i dag har såvel en højskole, efterskole og en friskole samt en frimenighed. Derudover har Rødding folkeskole, idrætscenter og biograf, og der er kort afstand til en spændende by som Ribe, samt Vadehavet.

I kan her læse om byens liv og institutioner og om de mange aktiviteter, der findes i byen. 

Det sker i Rødding:

Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.

Bypylonerne i Rødding

Har du kigget nærmere på bypylonerne og kender du begrundelserne for de fire elementer på pylonerne?

Det primære motiv er Rødding Højskole fordi skolen har en værdifuld betydning for byen, vores historie og ikke mindst som bindeled mellem det omgivende samfund og byen.

Arkitektur
Rødding har en særlig bygningskultur, som giver fine eksempler på den nordschleswigske byggestil.

Natur
Natur og nærheden til naturen. Rødding har tæt adgang til naturen, hvor grønne områder, stier fra bymidte giver let adgang til skov og eng. Bækken løber midt igennem byen.

Kultur
Forenings- og kulturlivet binder Rødding sammen på tværs af generationer. Rødding Centeret er centrum med bl.a. haller, biograf, boldbaner og bibliotek.

Godt børneliv.
Rødding har flere velfungerende institutioner og skoler. Byen er et trygt sted at vokse op i. 

Plakat i pyloner

Gør dit arrangement synligt og få en plakat i pylonerne. 

Hvis du som forening ønsker det, kan du læse mere i linket fra kommunen, hvilke formater du skal trykke plakaten i. 

Trykning af plakat
Kontakt Rødding Bogtrykkeri v/Sven Ravn tlf. 20147251

Opsætning af plakat:
Kontakt Freddy, som er bestyrelsesmedlem i Forum Rødding og ansvarlig for opsætning af plakater. 
Mail: freddyrihnstrom@gmail.com eller mobil 41353931


Link til vejledning Vejen kommune

Forum Rødding

Forum Rødding har til formål at fungere som lokalråd og arbejder for initiativer, der er med til at udvikle byen og egnen omkring Rødding. Foreningen fungerer som paraplyorganisation for områdets borgere, foreninger og interesseorganisationer og koordinerer lokale idéer og initiativer.

Bestyrelsen i Forum Rødding:
Karin Skjøth, Formand
Anker Ravn Knudsen, Kasserer
Nynne Gejl Harrild
Poul Monrad Sørensen
Freddy Rihnstrøm  
Eddie Bonnesen
Ann Møller Gram, sekretær og kontaktperson til Foreningen til Røddings Udvikling, hvor hun er formand.

Suppleant: Anna Margrethe Nissen og Susanne Holst.

Kontakt Forum Rødding: Forumrodding@gmail.com

Forum Røddings vedtægter


Velkommen til Rødding folderen på tryk kan rekvireres hos Forum Rødding. Giv den til din nye nabo, en gæst i byen, eller bare en som gerne vil vide mere om at bo i Rødding

Rødding Erhvervsforening

Rødding Erhvervsforening har eksisteret siden 1919 og har til formål at værne om og fremme erhvervsdrivendes interesser i nærområdet, og at bidrage til og virke for Rødding by og omegns trivsel og udvikling.

Bestyrelse:
Lars Klinge Stenger                    Formand                                       
Gitte Fuglsig                                 Næstformand                            
Pernille Rosenberg                     Sekretær                                      
Klaus Andreasen                        Kasserer


 Vedtægter Rødding Erhvervsforening

Aktiviteter Rødding Erhvervsforening

Udover at lave arrangementer og tiltag for foreningens medlemmer, er foreningen involveret i mange tiltag i Rødding, ligesom flere tilbagevendende traditioner drives af foreningen i samarbejde med frivillige og andre aktører.

Af eksempler kan nævnes:

  • Open By Night – Første fredag i August
  • Torvedage – Forår og sommer
  • Julebelysning i byen

 


Hjemmesiden drives af Rødding Erhvervsforening og Forum Rødding.