Børne- og 
uddannelsesliv

Børne- og uddannelsesliv

Rødding er en god skoleby med flere muligheder at vælge i mellem hvad angår børnehave og grundskole.

Byen er samtidig et godt og trygt sted at vokse op i. Her er et godt stisystem, der sikrer tryg skolevej og skal man videre på ungdomsuddannelse, er her flere muligheder i både Vejen og Ribe, hvortil der er busforbindelser. 

Børnepasning 0-2 år
I Rødding er der flere muligheder for børnepasning af børn i alderen 0-2 år. Der kan vælges mellem kommunal dagpleje og privat dagpleje samt vuggestue.


Daginstitutioner
I Rødding er der ikke mindre end tre børnehaver:
Børnehaven Spirehuset: På Møgelmosevej finder man Børnehaven Spirehuset, en selvejende institution med 66 børn i alderen 2-6 år fordelt på 3 stuer.

Galaksen: Ved Røding skole ligger Galaksen. Galaksen er en aldersintegreret institution, der rummer både vuggestue med 16 børn og børnehave med ca. 50 børn fordelt på 3 aldersopdelte stuer. 

Friskolens Børnehave: I tilknytning til Rødding Friskole finder man Friskolens Børnehave. Her er der 34 børn i alderen 2-6 år.


 

 

 

Rødding Skole
Skolen er beliggende ved den østlige indkørsel i Rødding.

Den har haft sin nuværende beliggenhed siden 1912. 
Pr. 1. august 2016 blev Lintrup Børnecenter en filial til Rødding Skole.

I øjeblikket har skolen ca. 516 elever i 0.-9. klasse. Skolen har SFO fra 0.-3. klasse. 

Rødding Friskole og Børnehave
Rødding Friskole blev oprettet i 1946 som en af de første friskoler i Sønderjylland. 

Initiativet kom fra en kreds af forældre, der gerne ville give deres børn mulighed for at gå i en Grundtvig-Koldsk friskole – et for dem attraktivt alternativ til folkeskolen.

I dag har Friskolen 170 elever i 0.-9. klasse. Skolen har SFO fra 0.-3. klasse.


Juniorklubben og RUC
Juniorklubben er et eftermiddagstilbud for elever i 4.-6. klasse.

Juniorklubben holder til i Rødding Centret. I de samme lokaler finder man også RUC, Rødding Ungdoms Club. Klubben er et aktivt fristed for unge fra 7. klasse til 18 år.


Rødding Ungdomsklub

Her sker mange spændende aktivitet, så kig ind.

Rødding Skole

Det lille og det store fællesskab.


 

Legepladser i Rødding 
Rødding by har mange gode legepladser til børn bl.a ved Rødding Centeret og med den nye naturlegeplads ved Rødding Højskole er der kommet endnu flere muligheder.
På byens skoler er der ligeledes fine legepladser og på Rødding Friskole og Børnehave har de fået midler fra Nordeafonden til etablering af en ny stor legeplads ud til Sønderalle. 
Hjemmesiden drives af Rødding Erhvervsforening og Forum Rødding.