Kontakt os

 Forum Rødding

Forum Rødding har til formål at fungere som lokalråd og arbejder for initiativer, der er med til at udvikle byen og egnen omkring Rødding. Foreningen fungerer som paraplyorganisation for områdets borgere, foreninger og interesseorganisationer og koordinerer lokale idéer og initiativer.

Bestyrelsen i Forum Rødding:
Maiken Kirsten Skov, Formand
Nynne Gejl Harrild, Næstformand
Anker Ravn Knudsen, Kasserer
Freddy Rihnstrøm  
Eddie Bonnesen
Ann Møller Gram, sekretær og kontaktperson til Foreningen til Røddings Udvikling, hvor hun er formand.

Suppleant: Anna Margrethe Nissen og Susanne Holst.

Kontakt Forum Rødding: Forumrodding@gmail.com

Kontaktformular

Forum Røddings vedtægter


 
Rødding Erhvervsforening

Rødding Erhvervsforening har eksisteret siden 1919 og har til formål at værne om og fremme erhvervsdrivendes interesser i nærområdet, og at bidrage til og virke for Rødding by og omegns trivsel og udvikling.

Bestyrelse:
Lars Klinge Stenger                    Formand                                       
Gitte Fuglsig                                 Næstformand                            
Pernille Rosenberg                    Sekretær                                      
Klaus Andreasen                        Kasserer

Kontakt: Lars Klinge Stenger : lks@sjspar.dk


 Vedtægter Rødding Erhvervsforening 

Aktiviteter Rødding Erhvervsforening

Udover at lave arrangementer og tiltag for foreningens medlemmer, er foreningen involveret i mange tiltag i Rødding, ligesom flere tilbagevendende traditioner drives af foreningen i samarbejde med frivillige og andre aktører.

Af eksempler kan nævnes:

  • Open By Night – Første fredag i August
  • Julebelysning i byenKontakt os om hvad som helst vedrørende Rødding.
Vi vil gøre vores bedste for at finde svar og vende tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Kontakt Forum Rødding

Separer email adresser med et komma.

Kontakt Rødding Erhvervsforening

Separer email adresser med et komma.

"Rødding er en meget stor lille by med muligheder, initiativ og aktivitet. Som en borger, jeg talte med, der er flyttet til byen for ti år siden, udtrykte det, så er Rødding en by med grøde i, og hvis der mangler noget i Rødding - så laver vi det selv."

Thora Bojsen-Møller
antropologistuderende fra Aarhus Universitet

 

Hjemmesiden drives af Rødding Erhvervsforening og Forum Rødding.