Højskoleby med 
masser af kultur


 

Rødding er en kultur- og højskoleby i den sydlige del af Vejen Kommune med 2.678 indbyggere. I tiden før 2. verdenskrig var Rødding en stationsby med egen banegård, der, hvor Enghaveplads i dag ligger. 

Rødding er en by, som giver muligheder for både at engagere sig, være aktiv og nyde det flittige forenings- og kulturliv, men også for at nyde naturen, der rammer byen ind fra alle fire verdenshjørner.    Her snor bækken sig gennem byen fra øst, glider ind under bymidten og risler videre ud mod vest gennem højskoleengen.

Æ Kleinbahn blev indviet 1899 og nedlagt 1938, og er i dag en yndet vandresti, der forbinder byen med Sommerlystskoven, hvor de gamle jernbanebroer går hen over Raslebækken. Stien er ligeledes en del af vandreruten Frøs Herred Camino.

Rødding er først og fremmest kendt som hjemsted for Rødding Højskole, der er verdens ældste folkehøjskole grundlagt i 1844. Rødding har desuden et driftigt erhvervsliv og et smukt veldrevet hotel.


Højskoleby med masser af kultur

Rødding er en kultur- og højskoleby i den sydlige del af Vejen Kommune med 2.678 indbyggere. I tiden før 2. verdenskrig var Rødding en stationsby med egen banegård, der, hvor Enghaveplads i dag ligger. Æ Kleinbahn blev indviet 1899 og nedlagt 1938, og er i dag en yndet vandresti, der forbinder byen med Sommerlystskoven, hvor de gamle jernbanebroer går hen over Raslebækken. Stien er ligeledes en del af vandreruten Frøs Herred Camino.

Rødding er først og fremmest kendt som hjemsted for Rødding Højskole, der er verdens ældste folkehøjskole grundlagt i 1844. Rødding har desuden et driftigt erhvervsliv og et smukt veldrevet hotel.

Værd at vide

Røddings historie gennem tiden

Ved en bæk i udkanten af Farrisskoven blev det allerførste af Rødding bygget i en rydning i skovkanten, der har givet byen sit navn. Her blev der bygget en blanding af hytter og jordhuler og det er ca. 3000 år siden.

I mange århundreder var jagt og fiskeri, i søer og vandløb Røddingborgernes levevej. Senere dyrkedes jorden og der kom husdyr til. Men egnen var fattig og det kan bl.a. ses f.eks. at kirken, som er bygget for ca. 900 år siden, blev bygget mindre og simplere end nabokirkerne.

Århundrederne går – og by og egn oplever pest, krige og ildebrande. Mere og mere bliver jordbrug og kvægavl vigtige indtægtskilder.

I midten af 1700-tallet kommer udflytningen – så landbrugsbedrifterne kommer til at ligge ved egen jord. Lidt handel og små håndværk kommer til - og også et par smugkroer.

En skypumpe ødelægger i juni 1826 en del huse og gårde, men genopførelsen fremmer håndværkerfagene.
I 1835 bygges der et nyt skolehus (Østergade 31)
1844 startes højskolen og 10 år senere bygges dom- og arresthuset.

Nu er Rødding by i gang med at udvikle sig. Selvom vi taber ved Dybøl i 1848 og landsdelen bliver gjort prøjsisk, hindrer ikke byens udvikling. Og med anlæggelsen af amtsbanen fra Vojens over Gram til Rødding i 1899, bliver Rødding egnens midtpunkt.

Kornhandel og tømmerhandel nær banegården og nyopførte butiksbygninger i hovedgaden gør Rødding til en handelsby. Mejeri og forsamlingshus kommer i 1904. Sparekassen bygger sit eget hus i 1907 og Frimeninghedskirken rejses i 1909.

En erhvervsmæssig kulturel og aktiv by mønstrer 89 % danske stemmer i 1920 og genforenes med Danmark.
50 år derefter, i 1970, blev Rødding kommuneby, da 8 sogne blev til Rødding kommune.
Fra 2007 er Rødding den sydligste del af Vejen kommune.

Indbyggertallet pr. 2022 er: 2.712.

Rødding - en by med grøde i

Veje til Fællesskabet - bidrag fra antropologen

Jeg hedder Thora Bojsen-Møller, er antropologistuderende fra Aarhus Universitet og har haft fornøjelsen af for en tre måneders periode at slå mig ned i Rødding for at opleve og studere livet her.

Men hvad er det så for et liv, byen midt i landet kan byde på? Jeg er først og fremmest blevet mødt af stor imødekommenhed og har oplevet en levende interesse og diskussionslyst omkring fremtidens Rødding blandt byens borgere. Der sker nemlig noget i Rødding for tiden! Byens position og rolle i lokalsamfundet er ændret siden kommunesammenlægningen, og det er i dag i højere grad end før op til borgerne selv at forme byens fremtid. Der er allerede masser af gode kræfter, der arbejder for at skabe muligheder for det gode liv i Rødding, men der er samtidig masser af åbenhed og nysgerrighed over for nye idéer og nye mennesker til at præge livet i byen. Byen er nemlig så tilpas lille, at der altid sættes pris en ekstra hånd – så mulighederne for at få projekter mellem hænderne og skabe noget lokalt er oplagte i Rødding.

Byen er lille, og livet er lokalt og trygt. Men samtidig er byen stor, når man ser på, hvad man kan i Rødding: Der er et aktivt og velfungerende foreningsliv med mange forskellige tilbud, et alsidigt handelsliv som kan dække de fleste af dagligdagens behov, der er gode solide skoler i byen og kulturelle oplevelser at hente på landets ældste højskole og i byens veludrustede center, som rummer både biograf og svømmehal.

Rødding er således en meget stor lille by med muligheder, initiativ og aktivitet. Som en borger, jeg talte med, der er flyttet til byen for ti år siden, udtrykte det, så er Rødding en by med grøde i, og hvis der mangler noget i Rødding – så laver vi det selv.

De gode 
historier...


 


De gode historier

Fortællinger fra to tilflyttende familier.

Hvorfor flytter man til Rødding? Det har vi spurgt to familier som flyttede til Rødding. Læs her hvad Familien Klit og Familen Torpe fortæller om deres oplevelser.
 


Tilflytter til Rødding

2002 blev året hvor vi af jobmæssige årsager, måtte flytte teltpælene fra Horsens og finde en ny base.

Vi startede med at se på huse i Kolding, da det var her jobbet var. Men huspriserne i Kolding og vores indtægt som ny uddannede, var ikke en særlig god kombination.
Vi udvidede derfor boligsøgningen i retning mod Vamdrup, hvor vi også var tæt på at købe hus. Det blev dog ikke til noget.

Men så fandt vi heldigvis, det dejligste gamle hus i Rødding. Det trængte dog i den grad til en kærlig hånd, men vi var ikke i tvivl om at det var her vi skulle bo.
Og huspriserne i Rødding var, i forhold til Kolding, også betydeligt mere spiselige.

Der er jo kun ca 1/2 times kørsel til Kolding, såvel som Haderslev , Esbjerg mv, så det var også overkommeligt.
Rødding havde jo også næsten alt, hvad man kunne ønske. Her var skole, børnehaver, dagligvarer butikker, bager, slagter, tøjforretninger og flere andre butikker.
Også byens kulturelle tilbud med svømmehal, sportshaller, biograf og bibliotek mv. var med til at gøre udslaget.
Vi har aldrig fortrudt at vi valgte Rødding som base for vores familie.

Med venlig hilsen
Familien Klit 

Hvorfor bo i Rødding?

Familien bestående af Ulla, Nikolaj og Marie på 1 år flyttede til Rødding fra en andelslejlighed i Valby i oktober 2002. At valget faldt på Røddingområdet var ikke helt tilfældigt – eftersom Ulla fik sin første stilling som dyrlæge på dyrehospitalet i Rødding. Da det samtidigt var muligt for Nikolaj at kombinere et fast job i Københavnsområdet med nogle dages hjemmearbejde så var muligheden altså til stede for at rykke den lille familie til det sønderjyske.

Vi kiggede ikke på mange forskellige boligmuligheder, men vi følte os helt utroligt heldige, da vores drøm om et gammelt, solidt, smukt og charmerende byhus i Rødding kom til salg samtidig med at vi kom til byen. Prisen var betydelig lavere end de priser vi kom fra i Storkøbenhavn og vi slog til med det samme.

Sine kom til i 2004 og begge piger var først i dagpleje og herefter kom de i børnehave i Spirehuset i Rødding. Da Marie skulle starte skole stod valget mellem byens kommunale skole og den private Rødding friskole. Vi har begge gået på store folkeskoler og besluttede, at vores børn skulle prøve noget andet. Marie kom på Rødding friskole – et valg vi efterfølgende aldrig har fortrudt. Skolen tilbyder et fantastisk fællesskab og miljø for børn i alle aldre, med fokus på faglighed, forskellige muligheder for læring og ikke mindst en masse fantastiske oplevelser både i og udenfor skolen. Da skolen besluttede at starte en børnehave var det et naturligt valg at flytte Sine fra Spirehuset til Rødding friskoles børnehave. Nu er 11 år gået på Rødding friskole og har givet begge børn en solid start på livet.

Vores netværk i København var langt væk når vi nu sad i det sønderjyske. Vi blev både glade for og overraskede over den modtagelse vi fik på vejen. Inden flyttebilen var kørt havde de første naboer været forbi med en hilsen og inden året var omme var et nyt netværk under opbygning og kørende. Her fik vi tilbagevendende sociale oplevelser; vejens grundlovsfest, fødselsdage, kanoture, julefrokost og hyggelige eftermiddage med kaffe på hinandens terrasser.

Rødding har et imponerende antal attraktive fritidstilbud til både vores kreative og sportslige interesser. Vi bruger også byens bibliotek og biograf - som er helt med hvad angår lydudstyr og udbud af film. I det hele taget har byen et væld af muligheder fra tennis til svømmehal, skov og eng, foreningsliv og arrangementer i både byens forretningsliv, på højskolen og i skoleregi. Tillige er her endnu et vist udbud af specialbutikker i byens hovedgade.

Pigerne har prøvet flere af de mange fritidsmuligheder der er for børn i Rødding. Klaver og guitar i musikskolen, spejder, gymnastik, ungdomsklub, ponyridning, håndbold, fodbold og kor. Der er også mange muligheder for at finde sig et fritidsjob, når man er ung i Rødding.
16 år i Rødding er gået og vi er stadig meget glade for at bo her. Det har været en dejlig by for vores piger at vokse op i og vi føler os hjemme her.

Med venlig hilsen
Familien Torpe 

Hjemmesiden drives af Rødding Erhvervsforening og Forum Rødding.